Tìm kiếm tour
    
Xuất phát    
Điểm đến    
Thời gian
 
Hỗ trợ trực tuyến
091 5340 027
Hỗ Trợ Khách Hàng
Mrs. Hong - Reservation
FACEBOOK
Liên hệ


 

Kien Thanh Travel Services
Ha Noi Office:
2nd Floor, 381 Trương Chinh, Thanh Xuan , Ha Noi
ĐT: (84-4) 3568 1252 – Fax:  (84-4) 3568 1253  


Email: 

info@kienthanhtravel.com

hanhnt@kienthanhtravel.com

reservation@kienthanhtravel.com 

Tên đầy đủ*:
Email*:
Số điện thoại*:
Số fax
Tên công ty
Tiêu đề*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*: